L’ESTUDI


Fa més de 20 anys que som dissenyadors. En aquest període hem construït un model d’estudi on clients i dissenyadors hem sumat esforços. Una petita i àgil estructura de treball permet al client dialogar personalment amb el professional que desenvolupa el projecte. Estem molt a prop!

El coneixement, la comprensió, l’anàlisi i una forma de treballar exigent, personal i quasi artesanal, fan que cada projecte sigui com un vestit a mida. Pensem que un resultat clar, senzill, directe, innovador, sorprenent i diferencial és un èxit assegurat. La cura dels petits detalls ens ha fet aconseguir grans objectius.

Desenvolupem totes les àrees del disseny, assumint totes les fases del procés estratègic i creatiu.

Durant aquests anys hem reunit un equip de col·laboradors amb el qual ens entenem professional i personalment, i això es nota als projectes.

 


Especialistes de l’arquitectura, la fotografia, la il·lustració, gent del màrqueting, les arts gràfiques, la informàtica, les xarxes, escriptors, realitzadors... treballem plegats, amb una mateixa finalitat: comunicar.

El nostre treball ha estat reconegut amb diverses nominacions, seleccions i premis LAUS. Els nostres projectes han aparegut en diverses publicacions.

Potser ara, en conèixer l’estudi, trobeu que som la vostra mitja taronja.

Manel Gonell, director creatiu

EL ESTUDIO


Hace más de 20 años que somos diseñadores. En este periodo hemos construido un modelo de estudio donde clientes y diseñadores hemos sumado esfuerzos. Una pequeña y ágil estructura de trabajo permite al cliente dialogar personalmente con el profesional que desarrolla el proyecto. ¡Estamos muy cerca!

El conocimiento, la comprensión, el análisis y una forma de trabajar exigente, personal y casi artesanal, hacen que cada proyecto sea como un vestido a medida. Pensamos que un resultado claro, sencillo, directo, innovador, sorprendente y diferencial es un éxito asegurado. El cuidado de los pequeños detalles nos ha hecho conseguir grandes objetivos.

Desarrollamos todas las áreas del diseño, asumiendo todas las fases del proceso estratégico y creativo.

Durante estos años hemos reunido un equipo de colaboradores con los que nos entendemos profesional y personalmente, y esto se nota en los proyectos.

 


Especialistas de la arquitectura, la fotografía, la ilustración, gente del marketing, las artes gráficas, la informática, las redes, escritores, realizadores... trabajamos juntos, con una misma finalidad: comunicar.

Nuestro trabajo ha sido reconocido con varias nominaciones, selecciones y premios LAUS. Nuestros proyectos han aparecido en varias publicaciones.

Quizás ahora, al conocer el estudio, encontráis que somos vuestra media naranja.

Manel Gonell, director creativo

CLIENTS / CLIENTES


Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Mollet, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Tordera, Amics de la Gent Gran, Amics de la Terra de Cuba, Amigos de los Mayores, ANCEI, Pajuelo apicultura, Barcelona-Catalunya Film Commission, Bicitecla, Chacopino arquitectura, CIIMU, Club Joventut de Badalona, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, CREAL (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental), CRIA, CUACSA, Dones Juristes, Eclipse de Sol, Escola Projecte, FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya), Farmàcia del Parc, Ferran Adrià, FLG (Associació de Famílies Lesbianes i Gais), Francesc Màrquez ioga, Fundació ESADE, Generalitat de Catalunya, IMB Grup, Integra, Judit Duran, Llibreria Laie, Mama Benz, Melaquos, Montserrat Tur advocada, Montagud Editores, Opennet, Promocions, Restaurant el Mirall, Sun Rice, Vallbona Paté, 22@