LA SENSIBILITZACIÓ D’UNA CAUSA

AMICS DE LA GENT GRAN
2014

CAT
(Comunicació)
Amics de la Gent Gran és una organització de voluntariat que ajuda i acompanya persones grans que pateixen les conseqüències de la soledat i l’aïllament social. L’any 2012 vam definir una estratègia de comunicació per aconseguir sensibilització social de la causa i visibilitat de l’entitat. Tres anys després els resultats són satisfactoris.

CAS
(Comunicación)
Amics de la Gent Gran es una organización de voluntariado que ayuda y acompaña a personas mayores que sufren las consecuencias de la soledad y el aislamiento social. El año 2012 definimos una estrategia de comunicación para conseguir sensibilización social de la causa y visibilidad de la entidad. Tres años después los resultados son satisfactorios.