ANCEI

CONSULTORIA ESTRATÈGICA INTERNACIONAL
2015

CAT
(Identitat + website + llibretes)
Després de 10 anys d’activitat, ANCEI ha realitzat una actualització de la imatge corporativa. Aprofitant els canvis s’ha dissenyat una nova web. Amb l’any nou s’ha editat una gamma de llibretes pels clients i d’ús intern.

CAS
(Identidad + website + libretas)
Después de 10 años de actividad, ANCEI ha realizado una actualización de la imagen corporativa. Aprovechando los cambios se ha diseñado una nueva web. Con el año nuevo se ha editado una gama de libretas para los clientes y de uso interno.

www.ancei.com

Col·labora: Sergio Albors