MEMÒRIA ANUAL 2010-11

FUNDACIÓ ESADE
2012

CAT
(Projecte editorial)
L'edició d'aquest any presenta novetats significatives en el concepte, el format i els acabats de la publicació.

CAS
(Proyecto editorial)
La edición de este año presenta novedades significativas en el concepto, el formato y los acabados de la publicación.