MEMŇRIA ANUAL 2012-13

FUNDACIÓ ESADE
2014

CAT
(Editorial, corporatiu)
La complexitat d’una memňria anual consisteix a recollir la informació, donar-li ordre, tractar les dades, reflexionar sobre els continguts i la seva idoneďtat. Actualment les memňries anuals no són només un recull de dades, per a la majoria d’empreses són la carta de presentació corporativa. La memňria d’ESADE estŕ acreditada pel Global Reporting Initiative (GRI).

CAS
(Editorial, corporativo)
La complejidad de una memoria anual consiste en recoger la información, darle orden, tratar los datos, reflexionar sobre los contenidos y su idoneidad. Actualmente las memorias anuales no son sólo una compilación de datos, para la mayoría de empresas son la carta de presentación corporativa. La memoria de ESADE está acreditada por el Global Reporting Initiative (GRI).