2a TROBADA EUROPEA
DE FAMÍLIES LGTB

FLG, ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES
LESBIANES I GAIS
2012

CAT
(Projecte editorial)
Presentació promocional de la Trobada: programació, activitats, pončncies, etc.
Resultat: Prop de 1.000 persones vingudes de tota Europa s'han inscrit a la 2a Trobada.

CAS
(Proyecto editorial)
Presentación promocional del Encuentro: programación, actividades, ponencias, etc.
Resultado: Cerca de 1.000 personas procedentes de toda Europa se han inscrito en el 2ş Encuentro.