GUIA DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

BARCELONA-CATALUNYA
FILM COMMISSION
2009

CAT
(Projecte editorial i multimèdia)
La Guia ofereix la informació necessària per a planificar un rodatge a la ciutat de Barcelona i als diversos municipis de Catalunya. La publicació ve acompanyada d'un cd interactiu amb continguts multimèdia.

CAS
(Proyecto editorial y multimedia)
La Guía ofrece la información necesaria para planificar un rodaje en la ciudad de Barcelona y en los diversos municipios de Cataluña. La publicación se acompaña de un cd interactivo con contenidos multimedia.