GUIA DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

BARCELONA-CATALUNYA
FILM COMMISSION
2011

CAT
(Projecte editorial)
Publicació de dos volums que ofereix informació necessària per a planificar un rodatge a la ciutat de Barcelona i als diversos municipis de Catalunya.
1r premi en la categoria de guies de producció audiovisual i 3r premi a la categoria d'anuncis, als Premis 2013 de màrqueting de l'Associació Internacional de Films Commissions (AFCI).

CAS
(Proyecto editorial)
Publicación de dos volúmenes que ofrece información necesaria para planificar un rodaje en la ciudad de Barcelona y en los diversos municipios de Cataluña.
1r premio en la categoría de guías de producción audiovisual y 3r premio en la categoría de anuncios, en los Premios 2013 de marketing de la Asociación Internacional de Films Commissions (AFCI).