MAMABENZ

OBJECTES SINGULARS DEL MÓN
2011

CAT
(Identitat, packaging i senyalització)
Botiga de productes provinents d'arreu del món. Una visita a Mamabenz ens trasllada a l'experiència d'un viatge a través dels objectes.

CAS
(Identidad, packaging y señalización)
Tienda de productos procedentes de todo el mundo. Una visita a Mamabenz nos traslada a la experiencia de un viaje a través de los objetos.