MARKETPLACE

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
2014

CAT
(Identitat, comunicació, gestió de l’espai, redisseny de website)
Voluntaris que donen resposta a necessitats; experiències innovadores que serveixen d’inspiració; causes que emocionen; especialistes que mostren camins; empreses amb compromís... Tot això i més és Marketplace: el torn del voluntariat.

CAS
(Identidad, comunicación, gestión del espacio, rediseño de website)
Voluntarios que dan respuesta a necesidades; experiencias innovadoras que sirven de inspiración; causas que emocionan; especialistas que muestran caminos; empresas con compromiso... Todo esto y más es Marketplace: el turno del voluntariado.

Col·laboren: Lemur Films + Domestic Data Streamers