MEMÒRIA ANUAL 2011

AMICS DE LA GENT GRAN
2012

CAT
(Projecte editorial)
Les persones grans utilitzen un tipus de carpeta de cartró amb gomes per guardar la documentació més important. La memòria anual d'Amics de la Gent Gran té l'aspecte d'una d'aquestes carpetes.

CAS
(Proyecto editorial)
Las personas mayores utilizan un tipo de carpeta de cartón con gomas para guardar la documentación más importante. La memoria anual de Amics de la Gent Gran tiene el aspecto de una de estas carpetas.