MMMEDITERRANEAN

SUN RICE
2011

CAT
(Naming, identitat i website)
Empresa de Nova York que es dedica a la importació de productes d’alta qualitat del Mediterrani, destinats al mercat d'EUA.

CAS
(Naming, identidad y website)
Empresa de Nueva York que se dedica a la importación de productos de alta calidad del Mediterráneo, destinados al mercado de EE.UU.