MONTSERRAT TUR ASSOCIATS

ADVOCATS DE FAMÍLIA, MEDIACIÓ I DIVORCE COACHING
2015

CAT (Identitat, editorial i website)
El repte en el disseny de la imatge d’aquest despatx especialitzat en dret de família ha estat reflectir l’enfocament professional innovador. Una imatge que fuig de la sobrietat habitual de la professió, aportant frescor i continguts amb valor. És possible un divorci amb amor? La «Guia pràctica del bon divorci», és una eina que ajuda a entendre una ruptura familiar.

CAS (Identidad, editorial y website)
El reto en el diseño de la imagen de este despacho especializado en derecho de familia ha sido reflejar el enfoque profesional innovador. Una imagen que huye de la sobriedad habitual de la profesión, aportando frescura y contenidos con valor. ¿Es posible un divorcio con amor? La “Guía práctica del buen divorcio”, es una herramienta que ayuda a entender una ruptura familiar.

www.montur.cat

Col·labora: Miguel Bustos