PLA A / PLA B

INSTITUT DE CULTURA
AJUNTAMENT DE BARCELONA
2011

CAT
(Projecte de comunicació)
Campanya dels museus municipals que anuncia l’accés gratuït el diumenge a la tarda. L'estratègia consisteix en contraposar situacions quotidianes tedioses amb la possibilitat de visitar un museu.

CAS
(Proyecto de comunicación)
Campaña de los museos municipales que anuncia el acceso gratuito el domingo por la tarde. La estrategia consiste en contraponer situaciones cotidianas tediosas con la posibilidad de visitar un museo.