TEMPS D'AMPA

FAPAC
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS
DE MARES I PARES D'ALUMNES
DE CATALUNYA
2011

CAT
(Projecte editorial)
Publicació trimestral que aborda l'actualitat de les ampes de Catalunya.

CAS
(Proyecto editorial)
Publicación trimestral que aborda la actualidad de las ampas de Cataluña.